Dokter A. Verschoorschool

School voor speciaal onderwijs                                

“Wij zijn méér dan een school”.

In één regel betekent het de volgende ambitie: wij bieden kinderen met complexe vragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst.

Binnen een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig weten, kunnen kinderen zich ontwikkelen op de manier die aansluit bij hún individuele mogelijkheden. Hierbij houden wij rekening met beperkingen. Meer nog zetten we in op het gebruiken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen.

Vergaande samenwerking met gespecialiseerde partners die aan onze missie kunnen bijdragen is voor ons vanzelfsprekend en maakt ons méér dan en school.

Your compare list

Compare
Alles verwijderen
Vergelijken
0