Da Costaschool Nunspeet

Basisschool voor protestants-christelijk onderwijs in Nunspeet   

 

De Da Costaschool is een protestants-christelijke basisschool. We willen graag het evangelie van de Here Jezus Christus aan uw kinderen doorgeven.

Een speerpunt is een veilig pedagogisch klimaat met duidelijke normen en waarden.

Ieder kind heeft zijn eigenheid en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een bijzonder mens waarbij we gebruik maken van eigentijdse leermethoden.

We stimuleren het onderzoekend en ontwerpend leren door gebruik te maken van de nieuwsgierigheid van de kinderen.  

Wetenschap en technologie daagt kinderen daarbij uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken.

 

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Your compare list

Compare
Alles verwijderen
Vergelijken
0