Da Costaschool Elspeet

Basisschool voor protestants-christelijk onderwijs in Elspeet   

Iedere school heeft een eigen gezicht. Hieronder willen we aangeven wat voor ons de kern van onze school is. We noemen dat ook wel: onze missie.
We willen daarmee aangeven wat voor ons als team belangrijk is.

Ons motto is: “Uw kind… daar gaan we voor”

We zijn een protestants-christelijke basisschool. Vanuit ons persoonlijk geloof ervaren wij het evangelie van de Here Jezus Christus
over alles wat we doen en als basis van ons bestaan. Wij kunnen en willen niet anders dan dit goede nieuws aan uw kinderen doorgeven.

Onze visie hebben we als volgt verwoord:
Vanuit ons christen zijn, geloven we in een school waar we kinderen veiligheid en vertrouwen kunnen geven door betrokken en enthousiaste leerkrachten.
We willen recht doen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen en hen met plezier begeleiden, zodat ze zich kunnen ontplooien tot zelfstandige individuen.
Daarbij willen we de creativiteit en de onderzoekende houding van de kinderen stimuleren, zodat ze uitgedaagd worden om te leren.
We willen de kinderen meenemen in hun eigen leerproces. Dit alles in een open samenwerking met ouders.

Op onze school werken we vanuit 3 motto’s: identiteit, kwaliteit en veiligheid

Identiteit:
Ieder kind is uniek en wij mogen het kind meehelpen in zijn ontwikkeling op een manier zoals God het kind geschapen heeft. Jezus is ons voorbeeld hierin.

Kwaliteit:
Om de kwaliteit te waarborgen hebben we verschillende meetpunten. We toetsen de leerlingen regelmatig met ons leerlingvolgsysteem. We doen verschillende teamcursussen, zodat de leerkrachten blijvend goed onderwijs kunnen geven. En we luisteren naar ouders, leerlingen en leerkrachten d.m.v. de enquêtes en kwaliteitskaarten.

Veiligheid:
We willen de kinderen een veilig gevoel in de school geven. Alleen op deze manier kunnen ze tot ontwikkeling komen.

 

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Your compare list

Compare
Alles verwijderen
Vergelijken
0